Assessorament, tant a persones físiques com a persones jurídiques, en transaccions nacionals i internacionals. Actuacions en nom dels clients per a la tasca de presentació de les declaracions davant l’administració. Intervenció en les actuacions que du a terme l’administració per a comprovar la correcció de les liquidacions tributàries efectuades i defensa dels interessos dels clients davant les institucions tributàries. En particular:

 • Planificació fiscal.
 • Assessorament permanent en matèries tributàries, tant en tributació directa com indirecta
 • Elaboració i presentació de declaracions fiscals
 • Col·laboració i preparació dels tancaments dels exercicis econòmics i fiscals. Determinació d’ajustos comptables/fiscals
 • Esquemes d’estalvi fiscal per a persones físiques o empreses
 • Inspeccions d’impostos i revisions
 • Tributació consolidada de grups de societats
 • Estudis de planificació fiscal de la successió
 • Fiscalitat de fusions, escissions i adquisicions/venda d’empreses
 • Impostos internacionals
 • Estudis d’alternatives i solucions per a problemes fiscals específics
 • Recursos i litigis
 • Preus de transferència
 • Due diligence fiscal
 • Informació permanent sobre novetats fiscals
 • Detecció de possibles incidències a causa de noves regulacions