L’ Àrea de dret internacional i comunitari té un doble objectiu. En primer lloc acompanyar i assessorar les empreses i particulars que desitgen fer negocis fora de les nostres fronteres, adreçant-los a despatxos professionals adequats segons les necessitats del client, en el conjunt dels països europeus, així com a Amèrica, Àsia i Oceania.

El nostre coneixement del dret civil i anglosaxó així com la nostra experiència, tracte i el contacte amb altres jurisdiccions, garanteix al client un servei professional, rigorós i personalitzat en els seus negocis en països estrangers. Així mateix el nostre departament actua com a vehicle de comunicació entre el client i el despatx estranger, facilitant els tràmits i assegurant la comprensió i el contacte amb els nostres col·legues d’altres països, intervenint i supervisant, quan calgui, l’adequació de les intervencions dels nostres companys d’altres jurisdiccions d’acord amb els interessos i limitacions legals i nacionals del nostre client.

Però no només podem assegurar un servei de primer ordre pel cas de negocis i transaccions amb l’estranger, també en el supòsit de qualsevol tipus de contenciós, podem ajudar i guiar el client.

El segon objectiu és l’assessorament d’empreses i particulars que tenen intenció d’ instal·lar-se o de desenvolupar negocis al nostre país. El domini de diferents llengües ens permet un tracte directe i personalitzat amb el client i comprendre millor les seves necessitats.