Home / Professionals / Francisco A. Vazquez

Àrees de pràctica:

Idiomes: Castellà, català, anglès i francès

Francisco A. Vazquez de Sola y Galindo

Advocat, Col·legiat ICAM 25490 (Any 1985) ICAB 16342 (Any 1989)

Exerceix en l’àmbit del dret mercantil i societari (fusions i adquisicions -M & A- i reestructuracions empresarials; contractació mercantil -compravenda, distribució/concessió, agència-),  civil (immobiliari, família, successions) i Internacional Privat, així com processal (procediments jurisdiccionals civils i sistemes alternatius de resolució de conflictes -arbitratge, mediació-) i contractació administrativa (concursos).

Secretari del Consell d’Administració i assessor jurídic de diverses empreses, algunes d’elles filials espanyoles de grups internacionals.

En l’àmbit docent ha estat professor entre 2001 i 2010 del Màster de Dret Empresarial (MDE) a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la Universitat de Barcelona (UB), sent a més a ponent en diversos cursos i seminaris sobre Societats de Capital i Empresa familiar (CGPJ, UPC, UVic-UCC, CCJCC).

 Ha desenvolupat l’exercici de la professió en el Bufet Plasencia (1988-1999), Mazars & Associats (1999 – 2003), dSae Gabinet d’Advocats i Economistes, SLP (2004-2019)

Formació
  • Llicenciat en Dret per la Universidad Complutense de Madrid