Serveis d’assessorament tant a persones físiques i societats, en tots aquells aspectes relacionats amb la gestió del personal i de les obligacions davant la Seguretat Social. En particular:

 • Inscripció i gestió d’empreses en els organismes laborals i Seguretat Social
 • Comunicació a la Seguretat Social, certificat cat, informes d’afiliació, vida laboral, SILTRA System, etc.
 • Anàlisi de costos laborals
 • Gestió de documentació de RRHH
 • Gestió de nòmines, assegurances socials i retencions del treball
 • Gestió de contractes de treball, extincions de relació laboral, afiliacions
 • Disseny de polítiques retributives
 • Tramitació de prestacions i pensions laborals
 • Assessorament d’empreses en relacions laborals i negociacions col·lectives
 • Estudi i redacció de tot tipus de contractes en matèria laboral
 • Acomiadaments
 • Tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació
 • Assistència i representació d’empreses davant la Inspecció de Treball
 • Due diligence laboral

Professionals de l'àrea