Assessorament integral en tots els aspectes relatius als àmbits econòmics i financers que tenen relació amb la gestió empresarial. L’abast dels serveis d’aquesta àrea són els següents:

 • Assessorament financer i comptable en fusions i adquisicions d’empreses
 • Confecció de plans de viabilitat i projeccions econòmic-financers
 • Elaboració de plans de negoci
 • Implantació i seguiment de sistemes de control pressupostari i previsions de tresoreria
 • Creació, avaluació o millora de sistemes de control de gestió
 • Revisió i actualització de comptabilitats
 • Anàlisi de balanços
 • Preparació i suport en l’emissió d’estats financers i consolidats
 • Formulació o aprovació Comptes Anuals de empreses
 • Disseny, implantació i anàlisi de la comptabilitat de costos
 • Suport en Consells d’Administració
 • Realització de Due Diligence