Home / Professionals / Conxita Domenech

Àrees de pràctica:

Idiomes: Català, castellà i anglès

Conxita Domènech Gamito

Economista, col·legiada Col·legi d’Economistes de Catalunya 3172

Exerceix en l’àmbit de l’assessorament en comptabilitat i finances. En el marc de l’auditora, presta serveis de revisió comptable i financera; experta en dictàmens pericials i due diligence financera.

És membre del REC (Registre d’Experts Comptables).

Ha desenvolupat l’exercici de la professió al  Departament d’Administració i Control de Casinos de Catalunya, SA  (1982-1986), Auditora interna en  Vinícola Rondel, SA – Grupo Codorniu  (1986 -1990), gerent  d’auditoria a GM Auditors, SL (1990-1992), dSae Gabinet d’Advocats i Economistes, SLP (2003-2019) i DF Economistes Auditors, SL des de 1992.

Formació
  • Llicenciada en Econòmiques a la Universitat de Barcelona