Àrees de pràctica

Mercantil i societari

Assessorament consultiu als nostres clients, en els aspectes jurídic-legals que formen part del seu dia a dia empresarial.

Tributari i fiscal

Assessorament en matèria tributària, tant a persones físiques com jurídiques, espanyoles i estrangeres, en transaccions nacionals i internacionals.

Civil

Assessorament en matèria de Dret Privat a persones físiques i jurídiques (Coorporacions, fundacions, etc..)

Concursal i reestructuracions

Assessorament en la reestructuració econòmica i financera amb acords extrajudicials o en conveni concursal.

Processal

Prevenció i resolució de situacions que plantegen conflictes legals de naturalesa Mercantil i/o Civil.

Internacional i comunitària

Assessorament en un doble vessant, a empreses i particulars, que desitgen fer negocis fora de les nostres fronteres o bé empreses i particulars que tenen intenció d’ instal·lar-se per desenvolupar negocis al nostre país.

Propietat intel·lectual

Assessorament en matèria de les TIC, propietat intel·lectual, mercat audiovisual, noves tecnologies i comerç electrònic.

Financer i comptable

Assessorament integral en els àmbits econòmics i financers que tenen relació amb la gestió empresarial.

Gestió laboral i Recursos humans

Assessorament a persones físiques i jurídiques en aspectes relacionats amb la gestió del personal i obligacions davant la Seguretat Social.