Home / Professionals / Genis Padilla

Àrees de pràctica:

Idiomes: Català, castellà i anglès

Genís Padilla Petreñas

Economista, col·legiat Col·legi d’Economistes de Catalunya 9939

Exerceix en l’àmbit comptable-financer, comptabilitat, auditoria i gestió financera. així com en  la gestió, planificació, assessorament financer-fiscal, control pressupostari i de tresoreria a empreses.

 Ha desenvolupat l’exercici de la professió a DF Economistes Auditors, SL (1999-2019) i dSae Gabinet d’Advocats i Economistes, SLP (2003-2019).

Formació
  • Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses Universitat de Barcelona