Home / Professionals / Clara Fos

Àrees de pràctica:

Idiomes: Català, castellà, francès i anglès

Clara Fos Domènech

Economista, col·legiada Col·legi d’Economistes de Catalunya 12871

Exerceix en l’àmbit de l’assessorament fiscal general per a societats, tant en tributació directa com indirecta, així com  en comptabilitat i gestió integral d’empreses, (fiscal, comptable i de gestió als clients; serveis d’externalització comptable i administrativa, presentació d’impostos així com tasques de control de gestió, pressupostació i reporting. També assessora en l’àmbit fiscal a persones físiques.

 Ha desenvolupat l’exercici de la professió a  DF Economistes Auditors, SL (2012-2019) i dSae Gabinet d’Advocats i Economistes, SLP (2012-2019)

Formació
  • Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses Universitat de Barcelona.
  • Màster Universitari en Tributació i Assessoria Fiscal per la Universitat a Distància de Madrid (any 2013)