Home / Professionals / Xavier Vilaseca

Àrees de pràctica:

Idiomes: Català, castellà

Xavier Vilaseca Raquena

Advocat, Col·legiat ICAB 18848 (Any 1991)

Exerceix en l’àmbit del dret processal (procediments jurisdiccionals civil i sistemes alternatius de resolució de conflictes -arbitratge, mediació-), civil i mercantil.

Va iniciar l’activitat en l’àmbit del dret bancari, passant a desenvolupar l’actuació professional en el camp de la litigació, dirigint i coordinant tota classe de procediments judicials civils, arbitrals i de negociació; assessora tant a empreses, com a particulars, en matèria comercial i mercantil; civil general: contractació, immobiliari, arrendatici, propietat horitzontal i construcció; successori;

Ha desenvolupat l’exercici de la professió al despatx Vilaseca i Pujol Advocats Associats (1991-1998), Gabinet d’Advocats i Economistes, SLP (1999-2002) i dSae Gabinet d’Advocats i Economistes, SLP (2003-2019).

Formació
  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona