Home / Professionals / Núria Olasz

Àrees de pràctica:

Idiomes: Català, castellà, francès, anglès

Núria Olasz Quintana

Advocada, Col·legiada ICAB 24.585 (Any 1998)

Exerceix en l’àmbit del dret mercantil i societari (fusions i adquisicions, reestructuracions empresarials i govern corporatiu), processos de Due Diligence i liquidació de societat. En matèria concursal, assessora a totes les parts que es troben en una situació de crisi econòmica (deutors, administradors de societats deutores, creditors, etc.). La seva activitat comprèn tant el plantejament estratègic com la defensa lletrada de clients nacionals i internacionals en la resolució de conflictes en l’àmbit mercantil, societari i concursal. Revisió, negociació i redacció de contactes de tot tipus en matèria mercantil. Secretaria en Consells d’Administració i assessorament en matèria de govern corporatiu i compliment de les obligacions exigibles.

Ha desenvolupat l’exercici de la professió d’advocada, al despatx Anglès & Buxeda Advocats (2002-2019)

Formació
  • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona
  • Postgrau en Empreses en crisis: prevenció, reestructuració i concurs de Creditors per la Universitat Pompeu Fabra