Home / Professionals / Felix Buxeda

Àrees de pràctica:

Idiomes: Català i castellà

Fèlix Buxeda i Mestre

Advocat, Col·legiat ICAB 18305 (Any 1991)

Exerceix en l’àmbit del dret processal, tant en els procediments jurisdiccionals civils com en els sistemes alternatius de resolució de conflictes -arbitratge, mediació-), així com en l’àmbit civil i mercantil.

Desenvolupa la seva actuació professional en l’àmbit del dret bancari, en matèria civil en general, comercial i mercantil, així com en matèria de dret immobiliari, d’arrendaments i de construcció, tant en l’assessorament com en el camp de la litigació. Dirigeix i coordina tot tipus de procediments judicials, arbitrals i de negociació. Assessora a societats i a particulars, en els mateixos àmbits professionals indicats.

Ha desenvolupat la seva activitat professional a Anglès Buxeda Advocats des del 1986.

Formació
  • Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona